Hersenletsel herstellen met sport en bewegen • isderafit.nl
 • ontvruchtbaarheid biotherapie energie behandeling

  Onvruchtbaarheid wordt meestal veroorzaakt door hormonenwisseling bij oudere vrouwen. Ook door gebruik van tabletten die zwangerschap tegenhouden is dat meestal bij jonge meisjes en jonge vrouwen het geval. Onvruchtbaarheid is goed te behandelen met een Bio Therapie Energie behandeling.

  Meer
  ontvruchtbaarheid biotherapie energie behandeling
 • hersen letsel en Epilepsie. Sporten met niet aangeboren Hersenlet…

  Hersenletsel en epilepsie, sporten met niet aangeboren hersenletsel. Wat is nodig om mensen met niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase een op maat gemaakt sportprogramma aan te bieden? Het is bewezen dat door lichamelijke activiteit de kans op epileptische aanvallen niet wordt vergroot, maar lijkt juist te verminderen.

  meer
  hersen letsel en Epilepsie. Sporten met niet aangeboren Hersenlet…
 • Biotherapie energie prana chi qi

  De Bio Therapie Energie, Domancic methode maakt gebruik van energie van het universum. Dat wordt ook wel Prana, Chi, of Qi genoemd: De universele energie, levensenergie, of licht, ons lichaam is omgeven door een elektromagnetisch veld. Het veld, krachtveld is verglijkbaar met het magnetisch veld van de aarde. Dat is een serieuze behandeling die kan, of wordt uitgevoerd in een groep, of op individuele basis.

  meer
  Biotherapie energie prana chi qi
Is sport voor mensen met hersenletsel belangrijk.

Sporten met niet aangeboren hersenletsel.

Wat is nodig om mensen met niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase een op maat gemaakt sportprogramma aan te bieden?

De verbindende factor hierbij is het thema sport en bewegen!

Jaarlijks lopen 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op met vaak zeer ingrijpende gevolgen.

Het aantal mensen dat met de gevolgen van hersenletsel leeft is echter vele malen groter en dat aantal zal alleen maar in de toekomst toenemen.

Zowel lichamelijke als cognitieve problemen zijn het gevolg, en kunnen een enorme impact hebben op het dagelijks functioneren.

Sporten is een uitstekend middel om de lichamelijke en cognitieve problemen "aan te pakken" en haalt mensen uit hun isolement.

Sporten heeft namelijk bewezen dat het effect heeft op de lichamelijke conditie, op het cognitief functioneren en vergroot daarmee de deelname aan de normale maatschappij en aan arbeid.

Na de revalidatie begint het echte leven weer en moet men de draad zelf weer oppakken.

Juist in deze chronische fase is het belangrijk dat mensen met hersenletsel gebruik kunnen maken van op hun behoefte afgestemde sportfaciliteiten en met een persoonlijke begeleiding van een goed geschoold instructeur. Zodat het mogelijk gemaakt wordt dat mensen met hersenletsel toegang krijgen tot een sportschool met een passend bewegingsprogramma.

Relevantie: Voor iedere Nederlander, jong of oud, gezond of ziek, is sporten van essentieel belang. Voor iedereen geldt dat een fit lichaam en een fitte geest leiden tot beter functioneren en vooruitgang.

Dit geldt in nog sterkere mate voor mensen die zijn getroffen door een vorm van hersenletsel. Het is bekend dat bewegen van belang is voor het lichaam en herstellen van hersenfuncties, ook op de langere termijn.

Lichaamsbeweging en cognitieve inspanning doen een beroep op dezelfde circuits in het brein; verbindingen tussen hersengebieden waarvan we dachten dat ze alleen bedoeld zijn voor motorische processen, blijken ook belangrijk te zijn voor cognitieve processen en zorgen voor kwalitatief leven.

Zowel het lichaam als het hoofd profiteren dus van beweging.

Bewegen kan ook een positieve invloed hebben op de neuronpsychologische gevolgen van hersenletsel, zoals geheugenproblemen, evenwicht-en concentratiestoornissen.

Bewegen heeft een gunstig effect op gedragsstoornissen, zoals impulscontrole.

Wanneer de impulscontrole afneemt, als gevolg van minder bewegen of als er geen medicatie meer wordt ingenomen om deze impulscontrole in bedwang te houden.

Een ander vaak bijkomend probleem bij hersenletsel is de kans op het krijgen van depressieve klachten. Veelal krijgen de meeste mensen met hersenletsel te maken met depressie.

Het leven is niet meer zoals het was en zal het ook nooit meer worden Mensen raken daardoor vaak in een isolement en verliezen het contact met de "echte" wereld. Ze schermen zich af.

Het leven is niet meer zoals het was en zal het ook nooit meer worden Mensen raken daardoor vaak in een isolement en verliezen het contact met de "echte" wereld. Ze schermen zich af.

Bewegen heeft een gunstig effect op depressieve klachten, zodat men minder afhankelijk wordt van medicatie. Bovendien brengt het bezoeken van een sportschool mensen met hersenletsel weer onder de mensen, krijgen te maken met nieuwe contacten en kennissen en krijgen afleiding van hun ziekte.

Veel mensen met een vorm van hersenletsel revalideren na ontslag uit het ziekenhuis en revalideren thuis. Anderen komen in een revalidatiecentrum terecht.

Veel mensen met een vorm van hersenletsel revalideren na ontslag uit ziekenhuis en revalideren thuis. Anderen komen in een revalidatiecentrum terecht.

Revalidatiecentra onderstrepen het belang van bewegen na de revalidatiefase, ze vinden het belangrijk dat er een vervolg wordt gegeven aan de revalidatietrainingen die ze geven.

Vanuit de revalidatie ziet men echter vaak dat mensen hun sport opgeven. Er wordt steeds meer toegewerkt naar fitnesscentra buiten de deur, maar de stap is te groot en men haakt af.

De aanwezige fitnessinstructeurs gaan met deze doelgroep gaan aan de slag.

Het gaat er om de drempels, twijfels weg te nemen en de deuren van fitnesscentra in Nederland te openen voor mensen met een hersenletsel.

Een gezonde leefstijl is ook voor mensen met hersenletsel van essentieel belang. En daaraan kan sporten een belangrijke bijdrage leveren.

Er is een grote groep mensen die zichzelf niet de vraag stelt: Wat kan sporten betekenen voor hun verder herstel.

Wat kan sporten betekenen voor hun verder herstel.

Naast de fysieke en cognitieve drempels die mensen ervaren is er nog een grote groep onder hen die vervalt in apathie als gevolg van het hersenletsel.

Uit desinteresse in de eigen gezondheid, leven in het eigen herstelproces en in het ondernemen van dagelijkse activiteiten.

Deze mensen ondernemen niets meer, maken geen plannen en ervaren hun leven als nutteloos en hebben neigingen om het beëindigen.

Het doel is, dat deze mensen bereikt moeten worden en geactiveerd om te gaan bewegen.

Er zijn ook de mensen die al een fitnesscentrum bezoeken. Maar het lastig om optimaal de faciliteiten te kunnen vinden en gebruiken en daardoor afhaken. Tot slot zien we mensen die heel graag willen sporten, maar de drempel naar het fitnesscentrum te groot ervaren vanwege het ontbreken van een passend aanbod.

Ook voor deze groep mensen worden de deuren van het centrum ontsloten.

Wat hebben mensen met hersenletsel nodig om gebruik te kunnen maken van het fitnesscentrum?

Ten eerste willen mensen met een hersenletsel net als ieder ander het gevoel hebben echt aan het sporten te zijn in een normale omgeving, gewoon tussen andere gebruikers van de sportschool.

In een veilige, overzichtelijke omgeving waar niet te veel ruis is, harde muziek, "veel en grote tv-schermen" en aanwezigheid van veel mensen.

Mensen met een hersenletsel zijn vaak overgevoelig voor allerlei prikkels wat invloed heeft op het algehele functioneren en prikkelgevoeligheid maakt sneller moe.

Naast op deze manier te kunnen bewegen in de voorwaardelijke sfeer is het van belang dat men individueel wordt begeleid. Door een bewegingsdeskundige die getraind is in het begeleidend les geven aan deze doelgroep, die weet wat de invloeden zijn van hersenletsel door beweging en gedrag, die het goed kan inschatten en daarin op maat kan adviseren.

Voor welke groepen is dit keurmerk is zo belangrijk?

Vermeldt moet worden dat sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut kostbaar is en in de regel niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed door verzekeraars.

Veel mensen met een hersenletsel hebben een beperkt inkomen, doordat ze (deels of geheel) in de WAO terecht zijn gekomen en financieel beperkt zijn en dus gebruik moeten kunnen maken van een betaalbare persoonlijke begeleiding.

Kortom, een veilige omgeving, een goed klimaat, individuele continuerende aandacht voor de sporter en een financieel laagdrempelig trainingsaanbod zorgen dat mensen daardoor afhaken.

Wat betekent sporten voor mensen met een hersenletsel?

Kortom: een veilige omgeving, een goed klimaat, individuele continuerende aandacht voor de sporter en een financieel laagdrempelig training aanbod zorgen dat mensen daardoor afhaken.

Wat betekent sporten voor mensen met een hersenletsel?

Sporten kan veel betekenen en een enorme invloed hebben op het dagelijkse leven.

Een aantal voorbeelden om te gaan sporten.

 • Haalt mensen uit hun isolement.
 • Verbetert de motoriek en balans.
 • Houdt spieren en gewrichten beweeglijk.
 • Vermindert de kans op een blijvende samentrekking of verkorting van spierweefsel.
 • Leidt tot spierversterking en coördinatie.
 • Leidt tot verbetering van mentale functies.
 • Vergroot het uithoudingsvermogen.
 • Leert cliënten hun grenzen beter te hanteren.
 • Leert mensen met omgevingsprikkels om te gaan.
 • Zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit.

Kortom, het verhoogt de kwaliteit van leven!

Aangepaste, op maat gemaakt sportaanbod voor hersenletsel moet aansluiten omdat de problematiek veel breder is. Mensen met een hersenletsel onderscheiden zich van andere aandoeningen doordat zij, zoals gezegd, naast lichamelijke beperkingen ook cognitieve en emotioneel- gedragsmatige problemen ervaren.

Advertenties door Google™

Tip: Vertel over isderafit.nl aan uw vrienden, familie en relaties

Wanneer U de informatie opisderafit.nlmet Uw vrienden, familie of relaties wilt delen, stuur ze dan op de volgende pagina een gepersonaliseerde e-mail of druk op de knoppen aan de linkerzijde of in de footer om isderafit.nl te delen met Uw vrienden, familie en/of andere relaties.
Lees meer


    Afslanken     Afvallen     Asea
    Biotherapie Prana Chi Qi     Afstand behandeling     Genezen met biotherapie     Groep behandeling      Individuele behandeling      Vragen antworden
    Epilepsie     Hersenletsel     Preventie diabetes     Onvruchtbaarheid
    Fitnesstrainer coach      Personaltrainer     Prijs lijst
    biofit fitness training     algemene voorwaarden
    Contacteer ons     Disclaimer     Cookies Beleid     algemene voorwaarden
    Work Shop Cursusen