disclaimer • isderafit.nl • isderafit.nl
 • ontvruchtbaarheid biotherapie energie behandeling

  Onvruchtbaarheid wordt meestal veroorzaakt door hormonenwisseling bij oudere vrouwen. Ook door gebruik van tabletten die zwangerschap tegenhouden is dat meestal bij jonge meisjes en jonge vrouwen het geval. Onvruchtbaarheid is goed te behandelen met een Bio Therapie Energie behandeling.

  Meer
  ontvruchtbaarheid biotherapie energie behandeling
 • hersen letsel en Epilepsie. Sporten met niet aangeboren Hersenlet…

  Hersenletsel en epilepsie, sporten met niet aangeboren hersenletsel. Wat is nodig om mensen met niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase een op maat gemaakt sportprogramma aan te bieden? Het is bewezen dat door lichamelijke activiteit de kans op epileptische aanvallen niet wordt vergroot, maar lijkt juist te verminderen.

  meer
  hersen letsel en Epilepsie. Sporten met niet aangeboren Hersenlet…
 • Biotherapie energie prana chi qi

  De Bio Therapie Energie, Domancic methode maakt gebruik van energie van het universum. Dat wordt ook wel Prana, Chi, of Qi genoemd: De universele energie, levensenergie, of licht, ons lichaam is omgeven door een elektromagnetisch veld. Het veld, krachtveld is verglijkbaar met het magnetisch veld van de aarde. Dat is een serieuze behandeling die kan, of wordt uitgevoerd in een groep, of op individuele basis.

  meer
  Biotherapie energie prana chi qi
Disclaimer. isderafit.nl

Disclaimer voor isderafit.nl

Disclaimer.

Door middel van deze website wil Isderafit U informeren over haar centrum en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Isderafit spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Isderafit sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Isderafit worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Isderafit heeft geen zeggenschap over of enig andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, of geluid behoren toe aan Isderafit en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Isderafit.

Auteursrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Isderafit.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Isderafit.nl behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-mail disclaimer.

E-mailberichten gaan uit van Isderafit en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtelijk beschermd is. Indien U als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt U er hierbij op gewezen dat U geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n).

Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.

Advertenties door Google™

Tip: Vertel over isderafit.nl aan uw vrienden, familie en relaties

Wanneer U de informatie opisderafit.nlmet Uw vrienden, familie of relaties wilt delen, stuur ze dan op de volgende pagina een gepersonaliseerde e-mail of druk op de knoppen aan de linkerzijde of in de footer om isderafit.nl te delen met Uw vrienden, familie en/of andere relaties.
Lees meer


    Afslanken     Afvallen     Asea
    Biotherapie Prana Chi Qi     Afstand behandeling     Genezen met biotherapie     Groep behandeling      Individuele behandeling      Vragen antworden
    Epilepsie     Hersenletsel     Preventie diabetes     Onvruchtbaarheid
    Fitnesstrainer coach      Personaltrainer     Prijs lijst
    biofit fitness training     algemene voorwaarden
    Contacteer ons     Disclaimer     Cookies Beleid     algemene voorwaarden
    Work Shop Cursusen